Jakt med löshund som kulturarv

Skriftlig fråga 2018/19:570 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den svenska jakten med löshund är en unik och djupt rotad tradition i Sverige med anor långt tillbaka flera generationer. En klassning som kulturarv är en viktig pusselbit för att kunna bevara jakten med löshund i framtiden. Denna uppfattning delas också av Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben, som gärna ser att jakt med löshund klassas som kulturarv och förs upp på FN-organets Unescos lista.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Tänker ministern ta några initiativ för att klassa jakt med löshund som kulturarv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-24 Överlämnad: 2019-04-24 Anmäld: 2019-04-25 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga