Jakt- och viltmyndighet

Skriftlig fråga 2017/18:1496 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (2014/15:MJU9) om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett tydligare sätt jobba med dessa frågor.

Det vore bra om beslut gällande detta tas så nära dem som berörs som möjligt. I Karlstad finns samlad kompetens i ämnet, och det skulle därför bli en utmärkt plats för en ny jakt- och viltmyndighet. Men ännu syns inte någon myndighet till, och problemen kvarstår, inte minst för dem som bor på landsbygden.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

När tänker statsrådet och regeringen följa riksdagens tillkännagivande om att inrätta en jakt- och viltmyndighet, och var ska myndigheten placeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-14 Överlämnad: 2018-06-15 Anmäld: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-03
Svar på skriftlig fråga