Jägarnas trygghet

Skriftlig fråga 2019/20:167 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I maj 2018 gav Naturvårdsverket ett konsultuppdrag till en tidigare anställd som innebar att denne fick tillträde till den sekretessbelagda delen av databasen Rovbas. I mars i år upptäckte personal på Länsstyrelsen i Jämtland att någon som saknade behörighet gjort ändringar i adresser till norska lodjursjägare. Detta innebar att personen i fråga även haft tillgång till ett hemligt register med uppgifter om svenska rovdjursjägare och jaktledare. Den registrering av uppgifter som konsulten gjort hade dessutom inget att göra med de arbetsuppgifter denne tilldelats.

När Naturvårdverket fick kännedom om det inträffade valde man att avsluta konsultens uppdrag, men vidtog inga ytterligare åtgärder. Länsstyrelsen i Jämtland såg däremot oerhört allvarligt på incidenten och anmälde därför det hela till Datainspektionen. I ljuset av att konsulten i fråga är en känd jaktmotståndare och en av landets största rovdjursförespråkare blir frågan än mer prekär. Med tanke på att jägare och bönder ofta utsätts för brott från våldsbejakande grupperingar är det dessutom oerhört allvarligt om uppgifterna i fråga sprids. Då finns det risk för att jägare råkar ut för hot, trakasserier och i värsta fall ännu värre brott.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur kommer regeringen och statsrådet att agera för att säkerställa jägarnas trygghet och för att förhindra eventuell spridning av uppgifterna i fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga