jägare med funktionshinder

Skriftlig fråga 2004/05:320 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 11 november

Fråga 2004/05:320

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om jägare med funktionshinder

Om en människa med funktionshinder vill jaga så måste denna kunna ta sig fram. Då krävs ofta ett fyrhjulsdrivet motorfordon. Jägare med funktionshinder måste numera ange vilket vilt de ska jaga, och hur mycket vilt de tänker fälla, för att få använda "fyrhjuling" vid jakt. Detta är något som borde anses vara diskriminerande, jämfört med andra jägares situation.

Bakgrunden är ett EU-direktiv som reglerar alla undantag från "vanlig" jakt och dit hör jakt från motorfordon, som i vanliga fall är helt förbjudet.

Det borde vara rimligt att i jaktförordningen ändra så att ett permanent rörelsehinder utgör grund för undantag i reglerna.

Min fråga till jordbruksministern är:

På vilket sätt kommer ministern att verka för att jägare med funktionshinder ska kunna jaga på likvärdiga villkor som övriga jaktkamrater?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-11-11 Anmäld: 2004-11-11 Besvarad: 2004-11-24 Svar anmält: 2004-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-24)