Ja-register för vårdval

Skriftlig fråga 2013/14:760 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Det är fel att medborgares behov av äldreomsorg och vård blir föremål för vinstintressen. I kommuner med så kallade valfrihetssystem säljs enskilda medborgares behov av stöd vid funktionsnedsättning, mattjänster, omvårdnad och servicetjänster inom hemtjänsten ut till privata företag. Kommunerna i fråga uppfyller därmed inte sin grundläggande uppgift att genom sin verksamhet ge medborgarna den omvårdnad de behöver. I stället blir dessa behov varor som lägstbjudande ska producera. Den enskilde är helt rättslös i detta.

Kommuner med valfrihetssystem borde åläggas att upprätta ja-register där de medborgare som vill delta i välfärdsauktionssystem kan registrera sig. Dessas behov av tjänster skulle då givetvis omfattas av lagen om valfrihet. För övriga medborgare som inte aktivt begär att delta i valfrihetssystem så borde kommunerna åläggas att i egen regi bedriva den service medborgarna så begär.

Detta är en enkel ordning som gäller både i fråga om Svenska kyrkan och val av premiepension. Den som vill utträda ur Svenska kyrkan gör det genom en aktiv handling. Den som vill placera sin premiepension i olika fonder gör det genom ett aktivt val av detta.

Valfrihetssystemet vilar på en tvångslagstiftning där medborgaren inte kan hindra att hans eller hennes behov säljs ut på en marknad och blir föremål för vinstintressen.

Avser socialminister Göran Hägglund att ändra valfrihetssystemen i kommunerna så att de som vill delta i dem gör det genom en aktiv registrering som tillåter kommunerna att hantera deras behov på detta sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-19 Besvarad: 2014-09-02 Sista svarsdatum: 2014-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga