IVO:s handläggningstider

Skriftlig fråga 2017/18:1435 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Det sociala företaget Via Helianthus/Solrosen i Östervåla i Heby kommun driver via en ekonomisk förening omfattande verksamhet genom att skapa sysselsättning, arbetsträning, praktik och dagligverksamhet för den som vill och kan arbeta men som ändå har svårt att få ett arbete. Företaget samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt med kommunerna Heby, Tierp och Sala. I dag har företaget deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt från individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamheten i Heby kommun. Antalet placerade är 47 personer. Företaget bedriver också volontärverksamhet, och har 31 anställda.

Målet med verksamheten är bland annat att skapa goda och utvecklande verksamheter för personer med funktionsvariationer och för dem som efter lång sjukskrivning behöver se att arbetslivet fungerar innan de kan ge sig ut på den öppna arbetsmarknaden. 

Personerna är i sysselsättning/arbetspraktik, dagligverksamhet och arbetsrehabilitering. Uppdraget innebär att tjänsterna ska innehålla förberedande insatser av rehabiliterande, utredande och vägledande karaktär och syfte. Dessutom ska Solrosen utföra de kompletterande insatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ansvar för.

För nästan exakt två år sedan ansökte verksamheten hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om att bli godkänd som tillståndspliktig verksamhet. Vid ett par tillfällen under dessa två år har IVO hört av sig och sagt att de har så mycket att göra att handläggningstiden kommer att dra ut på tiden. Detta innebär givetvis problem för verksamheten, och väcker oro hos alla som omfattas av verksamheten och för de anställda. Efter två år har nu Solrosen fått avslag på sin ansökan, utan vidare kontakt.

Jag vill fråga statsrådet Lena Hallengren följande:

 

Vilka generella åtgärder vidtar statsrådet för att förbättra hanteringen, det vill säga förkorta de långa handläggningstiderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-04 Överlämnad: 2018-06-07 Anmäld: 2018-06-08 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga