IUC:s medelstilldelning i budetpropositionen

Skriftlig fråga 1999/2000:97 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 21 oktober

Fråga 1999/2000:97

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Mona Sahlin om IUC:s medelstilldelning i budgetpropositionen

I budgetpropositionen talas som en utökad nationell satsning på industriella utvecklingscentrum. De tillförs mer resurser och öppnas på fler orter och inom fler branscher. Det är vällovligt då ju flertalet av de elva befintliga IUC har haft stor betydelse för de små och medelstora företagens utveckling i respektive regioner.

Den tidigare satsningen på IUC har i budgethänseende varit på 180 miljoner fördelat på tre år. Av dessa finns 28 miljoner kvar som ett underutnyttjat anslag från perioden, mestadels på grund av planeringssvårigheter beroende på brist på framförhållning från anslagsgivande myndighet.

I budgetpropositionen för 2000 ingår anslaget till IUC under A8. Det är emellertid ganska svårt att utläsa hur många IUC som ingår i satsningen och hur stor medelstilldelningen är.

Hur ser medelstilldelningen för IUC-satsningen ut för år 2000?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-21 Besvarad: 1999-10-26 Anmäld: 1999-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-26)