IUC

Skriftlig fråga 2008/09:498 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 20 januari

Fråga

2008/09:498 IUC

av Lars Mejern Larsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Företagen och företagandet har en väldig betydelse för att vidmakthålla en god välfärd och tillväxt i landet. Det gäller att de stora, små och medelstora företagen har förutsättningarna att utvecklas och konkurrera på nya marknader. IUC-nätverket är ett nätverk som finns över hela landet, byggt på företagens engagemang att bidra till utveckling. De senaste åren har IUC fått resurser från regeringen via Nutek för att utveckla effektiva metoder för att nå billiga, effektiva, snabba utvecklingsresultat och med god precision tillsammans med små och medelstora företag. IUC har fullföljt uppdraget och metoderna är kvalitetssäkrade. I dag finns arbetsmetoder färdiga att använda för utvecklingsinsatser i företag som så väl behöver detta just nu. Nu säger Nutek nej till fortsatta anslag och från regeringen har inget ställningstagande ännu hörts. Förra året, juni 2008, lämnade IUC in en offert till Näringsdepartementet i syfte att aktivt kunna bidra till att skapa förutsättningar för företag att växa och förnyas genom att erbjuda och aktivera fler företag i insatser som leder till nya produkter, bättre produktion, nya marknader, nya företag och i slutänden nya och fler jobb. Jag har tidigare skrivit en fråga till ansvarig minister samt interpellerat i ärendet. Vid båda tillfällena har Maud Olofsson lovat att återkomma med besked angående IUC ambitioner och offert. Ännu har inget besked kommit. I stället för att tiga och samtidigt dra in anslagen såsom Nutek nu gjort borde regeringen satsa på företagarnas engagemang i ett läge där varsel och uppsägningar duggar tätt.

När kommer näringsministerns besked att IUC kan bidra och investera i aktiviteter för tillväxt, avknoppningar, produktutveckling och fler jobb?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-21 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)