IUC

Skriftlig fråga 2007/08:1638 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 11 september

Fråga

2007/08:1638 IUC

av Lars Mejern Larsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Utvecklingstakten i industrin är hög. För att hinna följa utvecklingen och dess möjligheter som företagare och medarbetare är det avgörande att de har goda tillgångar till de resurser som behövs för att driva strategiskt utvecklingsarbete, oberoende av om det handlar om kunskap, kompetens, pengar eller tid.

IUC, Industriella utvecklingscentra, har därför en viktig roll att fylla. IUC-bolagens ambitioner är att komplettera de utvecklingsresurser och behov som företagen själva har i sina regioner. IUC:s målsättning är att bidra till såväl den regionala som till den nationella tillväxten av företag och därmed till sysselsättning. Det som gör IUC unika är att de arbetar nära och direkt med företagen, de sammanför kompetenser som saknas och tillvaratar ägarnas erfarenheter.

För att bidra till regionernas och nationens utveckling har IUC Sverige till ansvarig minister lämnat in en offert, IUC Offert 2009. De ansöker om medel för att bland annat identifiera företagens möjligheter och förutsättningar till utveckling och därmed tillväxt. Prospektet sträcker sig över tre år och beskriver också hur IUC skulle kunna bidra till uppgiften. Offerten är lämnad och nu väntar IUC på besked.

När kommer ministerns besked, och avser ministern att satsa medel till IUC?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)