It-säkerheten på Ekobrottsmyndigheten

Skriftlig fråga 2017/18:117 av Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Dagens Nyheter rapporterar nu att Ekobrottsmyndigheten slängs ut från sitt och Åklagarmyndighetens gemensamma nätverk. Det är ännu en i raden av alla häpnadsväckande uppgifter om myndigheters bristande it-säkerhet. Nu håller inte ens de brottsbekämpande myndigheterna tillräckligt hög standard. Bristerna som uppdagats är betydande och riskerar att få allvarliga konsekvenser, inte minst med tanke på att känslig utredningsinformation finns hos Ekobrottsmyndigheten. Att en generaldirektör slänger ut en annan från deras administrativa samarbete väcker också frågor om myndigheters uppenbarligt allvarligt avvikande standarder gällande it-säkerhet eftersom Ekobrottsmyndigheten inte anser sig ha gjort något fel.

I praktiken skulle det kunna finnas en risk för att utredningsmaterial blir värdelöst om t.ex. en försvarsadvokat kan hävda att Ekobrottsmyndigheten inte säkrat sina data och därmed utsatt dem för risk för bevismanipulation eller annan påverkan.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Hur kan det komma sig att Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har så olika bild av säkerhetskraven och finns det risk för att Ekobrottsmyndigheten har utsatts för dataintrång?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-17 Överlämnad: 2017-10-18 Anmäld: 2017-10-19 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga