IT-säkerhet inom myndigheter och kommuner

Skriftlig fråga 2008/09:871 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 22 april

Fråga

2008/09:871 IT-säkerhet inom myndigheter och kommuner

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Enligt en undersökning som Stockholms Handelskammare har genomfört så tar inte myndigheter och kommuner IT-säkerheten på allvar. Endast 50 procent av de förvaltningar som har ingått i undersökningen använder sig av de standardregler som finns framtagna för säkerhetsarbetet inom statliga verk. Problemet med informationsläckage ökar alltmer.

Exempelvis gjorde sjukhuset i Karlskrona en lex Maria-anmälan på grund av bristande rutiner och hantering av uppgifter som bidrog till att en felaktig operation genomfördes. Problemet med informationsläckage måste tas på allvar innan fler allvarliga händelser inträffar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att informationsläckage uppstår inom statliga myndigheter, landsting och kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-04-22 Anmäld: 2009-04-22 Svar anmält: 2009-05-05 Besvarad: 2009-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-05)