IT-intresset hos svenska ungdomar

Skriftlig fråga 2008/09:422 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 17 december

Fråga

2008/09:422 IT-intresset hos svenska ungdomar

av Désirée Liljevall (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

EU-kommissionens enkätundersökning Young People and Science visar att svenska ungdomar är mindre intresserade av IT än övriga ungdomar inom EU. Även intresset för teknik, naturvetenskap och innovationsfrågor är lägre i jämförelse än med andra ungdomar inom EU.

Sverige tillhör i dag de världsledande länderna när det gäller mobiltelefoni. Svenska företag som Ericsson har en stor del av den internationella marknaden och ligger långt fram när det gäller teknikutveckling. För att Sverige även i framtiden ska vara ett land med ett högt teknikkunnande måste åtgärder vidtas för att intressera de svenska ungdomarna för IT, teknik och innovationsfrågor.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka intresset hos våra ungdomar för IT, teknik, naturvetenskap och innovationsfrågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Besvarad: 2009-01-07 Svar anmält: 2009-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-07)