IT, demokrati och funktionshinder

Skriftlig fråga 2000/01:1428 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 juni

Fråga 2000/01:1428

av Lena Sandlin-Hedman (s) till socialminister Lars Engqvist om IT, demokrati och funktionshinder

Aktuell internationell såväl som nationell handikappolitik fokuserar på medborgarperspektivet. Det innefattar inte bara rättigheten till delaktighet utan också skyldigheter för den enskilde medborgaren att aktivt delta i den demokratiska processen.

Aktivt deltagande i det svenska folkstyret förutsätter tillgång till samhällsinformation. Personer som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att tillgodogöra sig information står utanför stora delar av det kommunikationsflöde som är en av grundpelarna i ett aktivt deltagande i den demokratiska processen.

I "En uthållig demokrati" SOU 2000:1 kan man läsa "Ur demokratisynpunkt bör man försöka möta de funktionshindrades krav på utformning av information och kommunikation. Rätt använd öppnar informationstekniken stora möjligheter att skapa demokratiska och kommunikativa värden för dessa medborgare och därmed för samhället."

Jag vill med utgångspunkt i detta fråga socialministern om han är beredd att ta initiativ till en nationell samling för tillgänglig informationsteknik för funktionshindrade.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-15 Besvarad: 2001-07-24 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-07-24)