Istanbulkonventionen

Skriftlig fråga 2013/14:109 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 8 november

Fråga

2013/14:109 Istanbulkonventionen

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 7 april 2011 antogs Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Regeringen signerade därefter Europarådets konvention i Istanbul i Turkiet. En analys med förslag till vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna tillträda konventionen har därefter genomförts. Remissförfarande har genomförts, och dialoger återstår. Dock har regeringen ännu inte lämnat det underlag som krävs för riksdagens ratificering.

Konventionen har brett stöd i riksdagen, men ändå är arbetet ytterligare försenat, och osäkerhet råder om datum för tillträde men även kring processen för genomförande. Därtill kan ytterligare frågor fogas till riksdagens underlag för ställningstagande. Sverige har som medlemsstat i Europarådet att ta sin del av ansvaret för den så kallade Istanbulkonventionens implementering i Europa. När kommer regeringen att möjliggöra en ratificering i riksdagen?

Min fråga till utrikesministern är:

När har regeringen beslutat att lämna de förslag till riksdagen som krävs för att Sverige ska kunna ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet – Istanbulkonventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-08 Anmäld: 2013-11-12 Besvarad: 2013-11-19 Svar anmält: 2013-11-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-19)