Israels säkerhetsmur

Skriftlig fråga 2004/05:311 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 10 november

Fråga 2004/05:311

av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Laila Freivalds om Israels säkerhetsmur

I dag är det 15 år sedan muren i Europa föll. Återföreningsprocessen påbörjades och demokratin spred sig till de gamla kommuniststaterna. I dag byggs det nya murar på annat håll i världen. Den så kallade säkerhetsmuren som Israel bygger på ockuperat palestinskt område fortsätter att utgöra ett hot mot fredsprocessen i Mellanöstern. Haagdomstolen har fastslagit att muren strider mot internationell lag och att den kränker det palestinska folkets rättigheter. Den splittrar familjer och begränsar starkt palestiniernas möjligheter till försörjning. Vid tätbefolkade områden är de spärrade öppningarna hårt bevakade. Möjligheten att passera har varit begränsad. Effekten blir att det dagliga livet försvåras: Palestinierna är avskilda från släktingar och vänner, har stora problem att ta sig till och från skola, arbete och sjukhus. Det har också förekommit demolering av hus och annan palestinsk egendom i samband med bygget. Det internationella samfundet måste med kraft visa att detta förfarande är oacceptabelt. Ett sätt skulle vara att utvärdera den framtida tillämpningen av det handelsavtal EU har ingått med Israel. I detta avtal har Israel förbundit sig att respektera demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av bland annat Haagdomstolens uttalanden och den israeliska militärens agerande gentemot civilbefolkningen bör Sverige, inom ramen för EU-samarbetet, lyfta frågan om handelsavtalets fortsatta tillämplighet.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i fråga om den fortsatta tillämpningen av handelsavtalet mellan EU och Israel mot bakgrund av bristerna i tillämpningen från Israels sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-11-10 Anmäld: 2004-11-10 Besvarad: 2004-11-18 Svar anmält: 2004-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-18)