Israels kärnvapen

Skriftlig fråga 2008/09:999 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 1 juni

Fråga

2008/09:999 Israels kärnvapen

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Icke-spridningsfördraget mot kärnvapen (NPT) tillkom 1968 och har 189 signatärmakter. Vid en översynskonferens i FN i New York i maj i år uppmanade USA:s biträdande utrikesminister Rose Gottemoeller Israel och andra kärnvapennationer att ansluta sig till fördraget. Detta avvisades av Israel.

Israel har aldrig erkänt att landet har kärnvapen och vägrar konstant att vare sig förneka eller bekräfta det. Dock råder samstämmighet bland världens kärnvapenforskare och militärer att Israel förfogar över mellan 200 och 300 kärnstridsspetsar. De kan avfyras med stridsflygplan, missiler och sannolikt tyskbyggda ubåtar.

USA:s tidigare president och fredspristagaren Jimmy Carter bekräftade också för ett år sedan att Israel har kärnvapen. Det finns all anledning att tro att USA:s tidigare presidenter har god insikt i den frågan.

Israel har givetvis, som det alltid heter, bara kärnvapen för att kunna försvara sig. Att slå till först ses inte sällan som ett bra sätt att försvara sig. Israel har sedan valet en högerregering med en högerextrem utrikesminister. Mellanöstern är politiskt inne i en period av tilltagande spänning där extrema företrädare vinner mark på bekostnad av företrädare som vill nå försoning och samförstånd.

Vilka krav avser utrikesministern att ställa genom EU på Israel i fråga om landets kärnvapeninnehav och vägran att skriva på NPT?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-06-01 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)