Israeliska bosättningar i palestinskt område

Skriftlig fråga 2005/06:671 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 19 december

Fråga 2005/06:671 av Berndt Ekholm (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Israeliska bosättningar i palestinskt område

I mitten på november påbörjades bosättningen Nofei Zufim norr om bosättningen Zufim, nordöst om den palestinska staden Qalqiliya, i zonen mellan den gröna gränslinjen och den så kallade separationsbarriären.

Den aktuella bosättningen utgör inte en expansion av den befintliga Zufim utan en helt ny bosättning, vilket namnet också anger. Zufim har ca 200 hus och omkring tusen invånare. Nya Zufim planeras för 1 134 hus och lägenheter för omkring 5 000 människor. Marken i det här området är i huvudsak jordbruksmark till byn Jayyous öster om Zufim.

Nya Zufim förläggs mycket nära Jayyous och separationsbarriären och i ett läge nedanför palestinska höjder öster om barriären. Placeringen är således direkt olämplig av säkerhetsskäl. Sådana skäl motiverar i stället att marken förblivit en obebyggd buffertzon.

Detta visar att separationsbarriären i detta läge inte tjänar som säkerhetsskäl utan snarare till att etablera en ny de facto-gräns mellan Israel och Palestina, som annekterar palestinsk mark till Israel.

Min fråga till utrikesministern blir:

Är utrikesministern beredd att till den israeliska regeringen framföra en protest mot utbyggnaden av den nya bosättningen Nofei Zufim?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-19 Besvarad: 2006-01-09 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-09)