Isoleringen av Gaza

Skriftlig fråga 2006/07:1435 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 27 juni

Fråga

2006/07:1435 Isoleringen av Gaza

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Även om lugnet nu råder i Gaza, då Hamas har tagit över kontrollen och säkerheten där, finns det en stor oro för den närmaste framtiden. Gränserna är i princip stängda. Hundratals människor står vid gränsen mot Israel, men släpps inte ut. Den humanitära krisen blir alltmer påtaglig. Det börjar bli brist på mat, bensin och mediciner. 

Befolkningen i Gaza har i närmare två år levt instängda och belägrade i en situation där ekonomin, samhället och livsmedelsförsörjningen kollapsat.

Bland annat Diakonia kräver nu att FN:s säkerhetsråd agerar för att häva belägringen av Gaza.

Om Gaza hålls fortsatt isolerat är risken stor för en förfärlig mänsklig katastrof, kanske redan i sommar.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att påverka världssamfundet att häva isoleringen av Gaza?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-27 Besvarad: 2007-08-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-13)