isocyanater i hemmiljön

Skriftlig fråga 2001/02:168 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 6 november

Fråga 2001/02:168

av Peter Pedersen (v) till miljöminister Kjell Larsson om isocyanater i hemmiljön

Isocyanater är en grupp kemiska ämnen vilka används vid tillverkning av bl.a. polyuretanplast som ingår i skumgummi. Isocyanaterna är kraftigt allergiframkallande och vissa av dem, t.ex. toluendiisocyanat (TDI), är klassade som cancerframkallande av Kemikalieinspektionen. Isocyanater som frigörs vid upphettning och brand utgör ett stort hälsoproblem i arbetsmiljön.

Tidningen Vår bostad har i nr 10/2001 en artikel med rubriken "Strykbrädorna avger cancerämne". Vid ett test av olika strykbrädor fann man den cancerframkallande isocyanaten TDI i skumplaststoppningen på helt vanliga strykbrädor. Det är allvarligt med tanke på att strykbrädor utsätts för hög värme varmed de giftiga och doftlösa ämnena frigörs. Enligt Vår bostad finns för isocyanater i hemmiljö varken föreskrivna gränsvärden, skyddsutrustning eller en kontrollerande myndighet. Testet visade att de farliga isocyanaterna endast hittades i importerade strykbrädor.

Andra uppgifter gör gällande att isocyanater även frigörs vid upphettning av nya spisar. Det är givetvis oacceptabelt att allergi- och cancerframkallande ämnen finns i våra hem.

Jag vill fråga miljöminister Kjell Larsson:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att få bort de giftiga isocyanaterna från våra hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-06 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-14)