islamofobiska hatbrott

Skriftlig fråga 2003/04:992 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 25 mars

Fråga 2003/04:992

av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström om islamofobiska hatbrott

Som ett led i Säpo:s arbete med att förebygga och avslöja brott mot rikets inre säkerhet redovisas varje år sedan 1997 statistik över brottslighet med koppling till vit makt, främlingsfientlighet, antisemitism, homofobi samt brottslighet med koppling till antifascism/vänsterideologi. Kartläggningen baseras på polisanmälda brott i Sverige vilka finns införda i det databaserade anmälningssystemet RAR (Rationell Anmälans Rutin). I de sökningar som utförs har brottsrubriceringen stor betydelse samt dessutom uppgifter om brottsplats, tid, datum, målsägare och gärningsman. I analysarbetet inhämtas även uppgifter från till exempel säkerhetspolisens spaningsregister samt även från enskilda polisutredare (Säkerhetspolisen 2003). Begreppet hatbrott definierar Säpo som "våld eller hot mot person, organisation eller egendom motiverat av ideologisk övertygelse eller fientlig inställning mot offret/målet på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet" (Säkerhetspolisen 2003). En rad brott för vilka det stadgas straff i brottsbalken omfattas sålunda av definitionen hatbrott, exempelvis mord, olaga hot, misshandel och olaga diskriminering. I Sverige breder tyvärr en växande främlingsfientlighet ut sig mot muslimer och islam. Fördomar och rädsla för muslimer och islam leder till negativa konsekvenser på i stort sett alla samhällsområden. Omfattningen av denna typ av hatbrott känner vi inte till, eftersom de inte registreras som en särskild kategori.

Hur avser ministern att agera för att man ska få bättre kunskap om islamofobins omfattning och utbredning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-25 Anmäld: 2004-03-25 Besvarad: 2004-03-31 Svar anmält: 2004-03-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-31)