Islamism i regeringens demokratifirande

Skriftlig fråga 2020/21:2716 av Jonas Andersson i Linghem (SD)

Jonas Andersson i Linghem (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

För att fira att det i år är 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen så genomför regeringen en särskild satsning. Inom ramen för denna har regeringen bland annat tillsatt kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag att 2018–2021 planera, samordna och genomföra en rad insatser för en stark demokrati. Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” samlas insatser på området, vilket inkluderar att få olika samhällsaktörer att skriva under ett slags deklaration för en stark demokrati, där undertecknande aktörer genom det ansluter sig till ett antal värderingar som man kopplar till en stark demokrati.

Nyhetskanalen Riks avslöjade i slutet av april att medialt omtalade islamister genom organisationen Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) är delaktiga i regeringens demokratisatsning. FIFS har genom sin ordförande undertecknat den nämnda demokratideklarationen, vilket både med bild och text stoltseras med på hemsidan för ”Vår demokrati – värd att värna varje dag”, en hemsida som har Regeringskansliet som avsändare.

SVT Nyheter Stockholm rapporterade i maj 2016 om att den nuvarande ordföranden för FIFS har kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet, bland annat genom att han 2012 gjorde praktik för Frihets- och rättvisepartiet i Egypten, ett parti med starka band till brödraskapet. Ordföranden har vidare på Twitter uttryckt stöd för Turkiets president Erdoğan och skrivit positivt om islamism enligt SVT-rapporteringen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har dessutom, när man 2018 fattade beslut om att avslå Sveriges Unga Muslimers (SUM) ansökan om statsbidrag, använt sig av uttalanden från ordföranden som skäl för att avslå ansökan med hänvisning till att hans uttalanden inte är förenliga med demokratins idéer. Det ska utöver detta även tilläggas att ordföranden i fråga även har haft kommunala uppdrag som förtroendevald för Miljöpartiet i Solna.

En organisation med en ordförande som har omfattande kopplingar till islamism i allmänhet, och Muslimska brödraskapet i synnerhet, lyfts alltså fram som en aktör som bidrar till regeringens demokratiarbete i firandet av ett betydelsefullt svenskt demokratijubileum. Undertecknad anser att detta är mycket anmärkningsvärt och att det allvarligt skadar trovärdigheten i regeringens demokratisatsning.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:


Vilka åtgärder vidtar ministern för att demokratifirandet inte ska bidra till att legitimera islamism i det svenska samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-29 Överlämnad: 2021-04-29 Anmäld: 2021-04-30 Svarsdatum: 2021-05-12 Sista svarsdatum: 2021-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga