Isbrytning till hamnar

Skriftlig fråga 2018/19:8 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

För Värmlands del är Vänersjöfarten oerhört viktig för industrin och vår konkurrenskraft, och det är bra att regeringen tidigare beslutat om satsningar på nya slussar. Men fler utmaningar kvarstår för sjöfarten, bland annat isbrytningen i våra sjöar och hav.

Sjöfartsverket ansvarar i dag för isbrytning i Göta älv samt i huvudfarleden i Vänern. Från huvudfarleden in till hamnen är det dock varje hamns ansvar att sköta isbrytningen. Problemet är att sträckan eller området där respektive hamn ansvarar för isbrytningen varierar väldigt. Detta gäller inte bara Vänerhamn utan alla hamnar runt om i landet.

För att ta några exempel handlar det för Karlstads del om tio nautiska mil. För Kristinehamns hamn är det sju nautiska mil och för Lidköping två nautiska mil . Då sträckorna varierar väldigt mellan alla Sveriges hamnar är detta något som påverkar konkurrenskraften mellan hamnarna. Vissa har kostnader på flera miljoner medan en del i stort sett inte har några kostnader alls. Om alla hamnarna hade lika långa sträckor och staten ansvarade för övriga områden skulle konkurrenskraften hamnarna emellan likställas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts ovan om isbrytning till hamnar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-23 Överlämnad: 2019-01-23 Anmäld: 2019-01-24 Svarsdatum: 2019-01-30 Sista svarsdatum: 2019-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga