ISAF-möte på regeringschefsnivå

Skriftlig fråga 2007/08:672 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 30 januari

Fråga

2007/08:672 ISAF-möte på regeringschefsnivå

av Allan Widman (fp)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Våren 2008 planeras ett möte på regeringschefsnivå för de stater som bidrar med trupp till operationen ISAF i Afghanistan. Detta är ett verkligt tillfälle för Sverige att få information om och kunna påverka den operation som vi med betydande resurser deltar i.

Helt naturligt är de viktigaste diskussionerna och besluten exklusiva för medlemsländer till Nato.

Vilka åtgärder ämnar statsministern vidta för att öka Sveriges tillgång till spaningsinformation och underrättelser inom ramen för vårt fortsatta deltagande i ISAF?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-30 Anmäld: 2008-01-31 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)