IS-sympatisörer inom samhällsservicen

Skriftlig fråga 2016/17:1681 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Tidningen Aftonbladet har avslöjat hur en 23-årig medarbetare på ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar samtidigt sympatiserar med Islamiska staten. Den aktuella personen, vars nätverk även sträcker sig till andra IS-sympatisörer, har manat till jihad genom att distribuera jihadistisk propaganda samt uppmanat följare att samla in pengar till terrorism.

Det råder naturligtvis inget tvivel om att det är förkastligt att tillåta personer som sympatiserar med och sprider terrorism arbeta inom samhällsservicen. Det kan anses vara extra allvarligt om det rör exempelvis HVB-hem för unga och andra områden där brukarna står i en beroendeställning. Att statsrådet delar den uppfattningen tar jag alltså för givet, men det finns fortfarande en del frågetecken kring detta fenomen.

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér är därför:

 

Är det rimligt att IS-sympatisörer arbetar på exempelvis HVB-hem i Sverige, och vad avser ministern att göra för att säkerställa att personer som sympatiserar med och/eller sprider terrorism inte ska arbeta i sådan verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-22 Överlämnad: 2017-06-26 Anmäld: 2017-06-27 Svarsdatum: 2017-07-12 Sista svarsdatum: 2017-07-12
Svar på skriftlig fråga