IS-återvändares brottslighet

Skriftlig fråga 2019/20:989 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För snart ett år sedan kunde SVT, efter en kartläggning av 41 personer, rapportera hur brottsligheten bland återvändande IS-terrorister inte helt oväntat var väldigt hög. Tolv av de kartlagda personerna var kvinnor, vars barn lyckligtvis omhändertagits. Dock har ingen av dessa dömts för brott. En tredjedel av de kartlagda (tretton personer) hade efter sin så kallade hemkomst dömts för eller misstänkts för brott i Sverige. Det har då handlat om narkotikabrott, stölder, grovt häleri, bedrägerier, grov utpressning, grov misshandel och penningtvättsbrott. Flera har även hamnat i skattetvister.

Regeringen har under många år nu hävdat att man skärper åtgärderna mot våldsbejakande islamism, den miljö som enligt Säpo utgör det största hotet mot vårt samhälle. Trots detta kan fortfarande uppemot 150 IS-terrorister som återvänt till vårt land vandra på våra gator, och flera av dem begår uppenbarligen också brott.

Vidare har SVT visat att få kommuner har känt till antalet återvändare i sin kommun, vilket har försvårat deras förebyggande arbete.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några fler åtgärder för att fler IS-återvändare ska åtalas och dömas för brott, och finns det några planer på att öka kommunernas kännedom om eventuella återvändare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-19 Överlämnad: 2020-02-19 Anmäld: 2020-02-20 Svarsdatum: 2020-02-26 Sista svarsdatum: 2020-02-26
Svar på skriftlig fråga