Irans behandling av fackliga ledare

Skriftlig fråga 2017/18:262 av Amineh Kakabaveh (V)

Amineh Kakabaveh (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den fackliga ledaren Mahmoud Salehi har fängslats av den iranska regimen vid flera tillfällen under de senaste 20 åren. Efter att ha misshandlats och förvägrats tillgång till sina mediciner under en tidigare fängelsevistelse slutade hans njurar att fungera. Nyligen arresterades han på nytt vid det sjukhus där han får sin dialysbehandling. Mahmoud Salehi behöver genomgå dialysbehandlingar två gånger i veckan för att överleva.

Han dömdes till ett års fängelse för "propaganda mot staten" och har sedan tidigare ett vilande straff på nio år för "organisering av statsfientlig grupp, det vill säga en fri och oberoende fackförening. Hur fängelsestraffet ska kunna avtjänas under fortsatt dialysbehandling är ett olöst problem. Salehis hälsoproblem torde vara välkända för regimen eftersom dess myndigheter orsakat dem. Löses inte Salehis hälsoproblem gör sig regimen skyldig till att avsiktligt ha berövat honom livet, det vill säga till mord. Salehi blir i så fall en av många fackliga ledare som Islamiska republiken Iran tagit livet av genom att neka eller försvåra medicinsk behandling medan de suttit i fängelse.

I förhandlingarna mellan Sverige och Iran och i de avtal som slöts mellan länderna tidigare i år talades mycket om mutual understanding. Det är hög tid för den iranska regimen att visa ömsesidig förståelse för Sveriges krav på den iranska regimen och för världssamfundets syn på mänskliga rättigheter.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta initiativ för att förmå Islamiska republiken Iran att sluta arrestera, misshandla och döma politiska och fackliga ledare till långa och grymma fängelsestraff, frige Mahmoud Salehi och andra fackliga ledare samt börja respektera demokratiska och mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-10 Överlämnad: 2017-11-13 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-22 Sista svarsdatum: 2017-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga