IP v6 i statlig förvaltning

Skriftlig fråga 2008/09:222 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 6 november

Fråga

2008/09:222 IP v6 i statlig förvaltning

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Gemensamma regler för kommunikation krävs för att kommunikationen mellan datorer och andra uppkopplade enheter på Internet kan ske. Dessa regler utgör Internetprotokoll, ip. I dag används framför allt version 4 av Internetprotokollet (IP v4).

Internet Protocol version 6 (IP v6) utvecklades på grund av att antalet möjliga adresser i IP v4 är klart begränsade. IP v4 har med sin 32-bitars adresslängd omkring 4,2 miljarder möjliga adresser, vilket inte är tillräckligt för att ge jordens invånare varsin adress med tillhörande utrustning, som kan önskas kopplas in på Internet. IP v6 löser däremot nämnda problem genom att använda 128 bitar långa adresser. Detta innebär att det totala antalet möjliga adresser blir i det närmaste obegränsat. IP v6 möjliggör fortsatt dynamisk utveckling av Internet, inte minst när det gäller Internet of Things och intelligenta byggnader.

ICANN varnar för att problemet med bristen på ip-adresser blir alltmer akut. Ip-adresserna i IP v4 bedöms ta slut 2010–2011. IP v6 införs nu i olika privata nätverk och framför allt stora företag. För att inte tappa i konkurrenskraft bör statlig förvaltning föregå med gott exempel och förbereda sig inför nästa generations ip-lösningar.

Vilka åtgärder avser statsrådet Mats Odell att vidta i ärendet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-06 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-12 Svar anmält: 2008-11-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-12)