Investeringsstöd för hyresrätter

Skriftlig fråga 2018/19:486 av Mats Green (M)

Mats Green (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det blir alltmer uppenbart att bostadskrisen slår mot hela Sverige. Unga kan inte kan flytta dit där jobb och studier finns, äldre upplever sig inte ha råd att sälja sina hus, företag kan inte rekrytera och växa, och många nyanlända har stora svårigheter att hitta en bostad. Både storstäder och glesbygd hämmas.

Sverige har ett stort behov av fler bostäder, men samtidigt talar allt för att bostadskrisen fördjupas. Nästan alla kommuner i Sverige uppger att de har ett bostadsunderskott. Bostadsbyggandet rasar och väntas halveras till 2020 jämfört med 2017. Boverket konstaterar att det stora behovet av bostäder inom de tre närmsta åren inte är i närheten av att uppfyllas.

Regeringen och Per Bolund pekar på att subventioner till byggbolag, i stället för genomgripande reformer av hela bostadspolitiken, är lösningen på bostadsbristen. Sedan investeringsstöden infördes 2016 har regeringen inte kunnat ange hur många färdigställda bostäder stöden har bidragit till. Byggbranschen har dessutom kritiserat initiativet och hävdar att det snedvrider marknaden och skapar osäkerhet.

Det är uppenbart att regeringens investeringsstöd är ineffektiva och kontraproduktiva. I samband med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget vann gehör i Sveriges riksdag fasas därför investeringsstöden ut under en treårsperiod.

Regeringen har nu, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, kommit överens om att återinföra investeringsstöden för hyresrätter. I januariöverenskommelsen skriver partierna att stöden ska göras om och effektiviseras samt riktas om till hyresrätter i hela landet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Hur avser regeringen att utforma ett förändrat investeringsstöd i vårens ändringsbudget?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-03 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga