Investeringsbidragen till hyresrätter

Skriftlig fråga 2007/08:348 av Frid, Egon (v)

Frid, Egon (v)

den 23 november

Fråga

2007/08:348 Investeringsbidragen till hyresrätter

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Sedan min senaste interpellationsdebatt med statsrådet den 2 november 2007 har det kommit till min kännedom att investeringsbidragen till hyresrätter runt om i landet är slut. Detta har fått till följd att en rad planerade byggprojekt inte kommer att kunna genomföras. Uppskattningsvis saknas det ca 400 miljoner kronor i hela landet. Utan dessa pengar kommer många av de så kallade Odellplattorna som byggföretagen skyndade sig att gjuta före årsskiftet vara förgäves. Enligt Boverket har nybyggandet av hyresrätter minskat med 60 procent under det första halvåret 2007 jämfört med samma period år 2006. Statsrådet har i tidigare interpellationsdebatter hävdat att de statliga stöden till bostadsbyggandet, som regeringen numera avskaffat, var kostnadsdrivande och snedvred konkurrensen. Statsrådet menar även att produktionen av bostäder ligger på en mycket hög nivå och att det byggs många hyresrätter i landet. Vidare menar bostadsministern att den avmattning som kan ses i byggandet beror på att bostadsmarknaden i Sverige är överhettad, att byggmaterielkostnaderna ökat samt att det råder brist på arbetskraft. Enligt min mening är det märkligt att statsrådet inte ser att det finns ett samband mellan de slopade investeringsstöden och det minskade nybyggandet av hyresrätter.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Hur avser statsrådet att verka för att nybyggnationen av hyresrätter ska öka samt att se till att de befintliga Odellplattorna blir bebyggda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-23 Anmäld: 2007-11-23 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)