Investeringsbedrägerier

Skriftlig fråga 2019/20:395 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Polisen och Finansinspektionen får in allt fler anmälningar om investeringsbedrägerier, och från att tidigare främst ha drabbat förmögna personer drabbas nu en bredare grupp. Polisen förutspår vidare att fenomenet med lurendrejerier kommer att växa ytterligare i Sverige; detta trots informationssatsningar från banker och myndigheter. 

Enligt Brottsförebyggande rådet har så många som 1 182 personer anmält att de har utsatts för investeringsbedrägerier i år, vilket kan jämföras med 562 för helåret 2018. Dessvärre leder dessa anmälningar sällan till att drabbade får tillbaka sina pengar, utan fallen avskrivs. Enligt polisen beror detta på att de inte har möjlighet att kräva information eller pengar från alla utländska banker.

Finansinspektionens växande varningslista på aktörer som erbjuder investeringar till konsumenter utan att ha rätt tillstånd och licenser innehåller i dag hela 10 169 namn.

Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag rikta följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser justitie- och migrationsministern att vidta några åtgärder för att bryta utvecklingen där allt fler drabbas av investeringsbedrägerier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga