Investeringar i vägar i Jönköpings län

Skriftlig fråga 2007/08:191 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 oktober

Fråga

2007/08:191 Investeringar i vägar i Jönköpings län

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kommunikationsminister Åsa Torstensson har besökt Jönköping län, varvid behovet av investeringar i länets vägar fördes fram. Information om detta har även lämnats i riksdagen.

De medel för investeringar i vägar, som de borgerliga partierna tidigare har utlovat, har jag inte kunnat återfinna i statsbudgeten hittills, trots att behoven är stora. Investeringarna är också en förutsättning för länets fortsatta utveckling, vilket också har väl dokumenterats, inte minst lokalt.

Eftersom inga medel finns avsatta i statsbudgeten för investeringar i vägar i Jönköpings län vill jag fråga statsrådet när hon kommer att lämna förslag till medel för detta ändamål.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-30 Anmäld: 2007-10-30 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)