Investering i biogasproduktion för fordonsdrivmedel

Skriftlig fråga 2009/10:1014 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 3 september

Fråga

2009/10:1014 Investering i biogasproduktion för fordonsdrivmedel

av Karin Svensson Smith (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Biogas är det bästa av de fordonsdrivmedel som finns och kan i dag ersätta delar av den stora volym bensin och diesel som används i vägtrafiken. Eftersom det trots alla miljöbilsförmåner råder ett 94-procentigt oljeberoende i det svenska transportsystemet är det bråttom med ickefossila alternativ i hela landet. Antalet gasfordon har ökat snabbt, men det finns ett växande gap mellan efterfrågan och tillgång på biogas.

På många håll i landet finns goda möjligheter för biogasproduktion. Inte minst gäller detta Gotland som har gott om råvara för produktion av biogas, och likadant är det på många andra håll i landet.

Många som vill investera i produktion har i dag svårt att få banklån eftersom de långsiktiga garantierna för biogas är oklara. I dag är det tyvärr fortfarande ekonomiskt fördelaktigt med bensin och diesel. För att undanröja denna oklarhet kan staten gå i god för kloka investeringar som kan öka produktionen av biogas.

Mot bakgrund av ovanstående undrar jag om näringsministern har för avsikt att återkomma till riksdagen med ett förslag till statlig investeringsgaranti för investeringar i biogas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-03 Besvarad: 2010-09-17 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-17)