Inventering av rovdjursstammar

Skriftlig fråga 2007/08:662 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari

Fråga

2007/08:662 Inventering av rovdjursstammar

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Frågan om rovdjurs, och framför allt björns, utbredning har diskuterats livligt den senaste tiden i Jämtlands län. Efter uppmärksammade händelser i höstas, då människor utsattes för attack av björn, är oron bland de boende stor.

Många menar att riksdagens mål om livaktiga stammar har nåtts och att jakt därför borde kunna utökas. Då det finns olika uppfattningar om björnstammens storlek i Jämtlands län har man försökt att fastställa detta, bland annat genom analys av spillning. Det insamlade materialet kan dock inte analyseras då det saknas pengar till detta.

Jag vill fråga miljöministern om han avser att anslå mer pengar till naturvårdsmyndigheter så att en ordentlig inventering av rovdjursstammar i Jämtlands och andra aktuella län kan göras.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-29 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)