Inventering av rovdjur

Skriftlig fråga 2007/08:1349 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 12 juni

Fråga

2007/08:1349 Inventering av rovdjur

av Ann-Kristine Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

De två senaste vintrarna har varit snöfattiga i de södra delarna av Värmland. På grund av lite snö har inventeringen av varg och lodjur inte kunnat genomföras enligt gällande föreskrifter. Därmed har kunskapen om varg och lo, i dessa områden, blivit ofullständig. Återkommande snöfattiga vintrar och den förväntade klimatförändringen innebär att nya inventeringsmetoder behöver utvecklas. Det finns förslag om att fler vargar bör förses med sändare, åtminstone under en provperiod om fem–tio år. Eftersom helikopterfångst endast fungerar under goda snöförhållanden måste länsstyrelserna få ett generellt tillstånd att fånga in och radiomärka vargar från marken med hjälp av lämpliga fångstanordningar. För att inventera varg och lo och leva upp till riksdagens förväntningar, är det viktigt att andra inventeringsmetoder får prövas.

Avser ministern att göra det möjligt att på försök pröva andra inventeringsmetoder på varg och lo?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-12 Anmäld: 2008-06-12 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)