Invandring och Berlindeklarationen

Skriftlig fråga 2006/07:965 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 30 mars

Fråga

2006/07:965 Invandring och Berlindeklarationen

av Ulf Holm (mp)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

I Berlindeklarationen som processades fram med anledning av 50-årsdagen av undertecknandet av Romfördraget så står bland annat att tillsammans kommer vi att bekämpa terrorism, organiserad brottslighet och olaglig invandring. Det är hemskt att se att EU-ledarna nämner terrorism som jämförbart hot med olaglig invandring. Det tyder på en stor okunnighet i frågor som handlar om invandring. Statsministern har på direkta frågor från mig i EU-nämnden vid tidigare tillfällen också starkt betonat att det måste vidtas åtgärder som inte innebär högre murar och taggtrådar mot omvärlden och att personer som försöker ta sig till länder i EU inte ska ses som brottslingar. Jag hoppas att statsministern inte ändrat åsikt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vilka initiativ statsministern kommer att ta i EU-kretsen för att EU inte ska likställa olaglig invandring med brottslighet som terrorism.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-30 Anmäld: 2007-03-30 Svar anmält: 2007-04-11 Besvarad: 2007-04-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-11)