Invandrarverket och barnkonventionen

Skriftlig fråga 1999/2000:37 av Gustavsson, Lennart (v)

Gustavsson, Lennart (v)

den 1 oktober

Fråga 1999/2000:37

av Lennart Gustavsson (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Invandrarverket och barnkonventionen

Omstruktureringen av flyktingförläggningen i Vingåker fattas enligt uppgift mot bakgrund av att SIV gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att behålla anläggningen när det finns platser till lägre kostnader vid andra anläggningar. Dygnskostnaden uppges vara 18 % lägre vid anläggningarna i Säffle och Hallsberg. Hur stor den verkliga besparingen är när man beaktar kostnader för bl.a. löpande kontrakt och flyttningskostnader har det inte varit möjligt att få fram. I sammanhanget måste beaktas att det rör sig om en förhållandevis kort period eftersom flyktingarna beräknas återvända under våren.

I svar på fråga 1999/2000:24 konstaterar statsrådet Klingvall att det är olyckligt att barnen måste byta skola men utgår samtidigt från att Invandrarverket som myndighet är medveten om sitt ansvar i enlighet med barnkonventionen och portalbestämmelsen i utlänningslagen. Huruvida Invandrarverket i det aktuella ärendet inte bara är medveten utan också tar sitt ansvar framgår inte.

Den besparingen som sägs vara anledningen till omstruktureringen av flyktingförläggningen i Vingåker medför att redan mycket utsatta barn utsätts för ytterligare påfrestningar.

Avser statsrådet verka för att Invandrarverket i ökad utsträckning ska beakta barnens rättigheter, utifrån barnkonventionen, i samband med ekonomiska besparingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-01 Besvarad: 1999-10-08 Anmäld: 1999-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-08)