invandrade läkare

Skriftlig fråga 1999/2000:1330 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 17 augusti

Fråga 1999/2000:1330

av Eva Arvidsson (s) till socialminister Lars Engqvist om invandrade läkare

Vi har brist på läkare i Sverige och myndigheterna planerar att importera tyska läkare. I dag finns det nästan 300 personer med utländsk bakgrund som har en läkarexamen från sitt hemland.

För att arbeta som läkare måste två prov klaras, ett kunskapsprov och ett språkprov. Enligt Socialstyrelsen är språkprovet obligatoriskt och nödvändigt för att klara kunskapsprovet även om personen klarar sfi-provet (svenska för invandrare) utan problem.

Inom EU finns ett direktiv som innebär att medlemsländerna ska godkänna varandras examina. Det betyder att en läkare med medborgarskap i ett annat EU-land kan arbeta i Sverige utan att behöva klara de relativt omfattande språk- och kunskapstester Socialstyrelsen kräver av övriga utländska läkare som bor i Sverige.

Språkprovet diskriminerar läkare bosatta i Sverige, med en utbildning från länder utanför EU, i jämförelse med icke svensktalande läkare från ett EU-land.

Min fråga till socialministern är:

Avser statsrådet föreslå förändringar som underlättar för läkare från länder utanför EU-området att kunna arbeta som läkare i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-17 Besvarad: 2000-08-29 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-29)