Introduktion av nyanlända flyktingar

Skriftlig fråga 2010/11:98 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:98 Introduktion av nyanlända flyktingar

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Från och med december tar arbetsförmedlingarna över ansvaret för introduktion av nyanlända flyktingar. Ansvaret för dessa lotsar gäller i två år, varefter det åter övergår till kommunerna.

Flyktingar som kommer till Sverige har mycket olika bakgrund. Det är allt från analfabeter till akademiker. De har varit med om traumatiska händelser som påverkar deras psykiska och fysiska hälsa. Därför har de mycket olika förutsättningar att komma in i det svenska samhället och få ett arbete. För många kan det ta betydligt längre tid än de två år som etableringslotsarna har ansvaret för. Hittills har det i genomsnitt tagit sju år, vilket naturligtvis är en alltför lång tid.

Som bekant finns det alltför många, och ofta välmående, kommuner som inte i dag tar emot flyktingar. Risken finns att färre kommuner kommer att ta emot flyktingar, eftersom kommunerna inte får några pengar för fortsatt introduktion av de flyktingar som inte lyckats få arbete på två år.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lösa introduktionen för dem som behöver stöd längre än i två år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)