Intresset för yrkesutbildningar

Skriftlig fråga 2011/12:478 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 22 mars

Fråga

2011/12:478 Intresset för yrkesutbildningar

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

När jag har kontakter med företagare och deras organisationer blir det ofta diskussioner om behovet av och brist på utbildad arbetskraft.

Vid dessa tillfällen kommer frågan om yrkesutbildningar upp. Företrädarna från företagsvärlden vill att vi som politiker ska ta ett större ansvar för dessa. Vi har som alla vet redan ett stort ansvar, men näringslivet tycker inte att regeringen lyssnar på vad företagen efterfrågar.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vad han avser att göra för att på ett bättre sätt tillgodose näringslivets önskemål så att intresset för yrkesutbildningar ska öka.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Besvarad: 2012-03-27 Svar anmält: 2012-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-27)