Interoperabel markbaserad infrastruktur för ledning av JAS Gripen

Skriftlig fråga 2008/09:643 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 20 februari

Fråga

2008/09:643 Interoperabel markbaserad infrastruktur för ledning av JAS Gripen

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den senast levererade versionen av Gripen benämnd JAS 39 C/D är utrustad för att ledas med datalänkar som är internationellt interoperabla.

Den tidigare versionen JAS 39 A/B kan ledas med befintlig svensk markbaserad infrastruktur och dess specifikt svenska datalänkar. Riksdagen har fattat beslut om att avveckla JAS 39 A/B. Under 2008 har flygförare i svenska insatsförband i liten utsträckning flugit med JAS 39 Gripen A/B. Det är flygtid med versionen JAS 39 C/D som prioriterats.

I god tid innan den tidpunkt då vi avvecklat JAS 39 A/B måste en rikstäckande markbaserad infrastruktur för ledning med internationellt interoperabla datalänkar vara anskaffad, installerad och leveransgodkänd för skarp operativ drift.

Kostnaderna och tiden för ett sådant projekt torde vara i samma storleksordning som de för det så kallade Rakelnätet för blåljusmyndigheterna. Det rör sig i så fall om dryga 2 miljarder och fem år.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa kostnadsberäkningar för en markbaserad rikstäckande infrastruktur för ledning av JAS 39 C/D med internationellt interoperabla datalänkar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-20 Anmäld: 2009-02-20 Besvarad: 2009-02-25 Svar anmält: 2009-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-25)