Internutredningar

Skriftlig fråga 2007/08:1095 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 15 april

Fråga

2007/08:1095 Internutredningar

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För nästan ett och ett halvt år sedan lämnades utredningen SOU 2007:5 fram. I utredningen presenterades bland annat ett fristående organ för polisens internutredningar. Även Kriminalvårdens internutredningar skulle med fördel kunna ingå i en sådan myndighet. Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att inrätta en särskild myndighet för internutredningar och därmed öka förtroendet för våra rättsvårdande myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-15 Anmäld: 2008-04-15 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)