Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll

Skriftlig fråga 2008/09:1227 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 14 september

Fråga

2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll

av Camilla Lindberg (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Stockholms tingsrätts nyligen utfärdade förbud mot Internetleverantören Black Internet har gjort många människor upprörda. Beslutet baserar sig på bestämmelser i lagen om upphovsrätt (1960:729) 53 b §, som har sitt upphov i EU-direktiv 2001/29/EG artikel 8.3, gällande möjligheten att i domstol kräva förbud mot tredje parts medverkan till spridning.

Propositionen (2004/05:110) innehåller en utförlig diskussion (s. 336–343) som syftar till att förtydliga och avgränsa utsträckningen av medverkansbegreppet vid olaglig spridning av upphovsrättsligt material. Den springande punkten är vad för slags kriterier på handlande – även indirekt främjande – som ska krävas för att räknas som medverkan.

I propositionen framhålls att ”själva bedrivandet av leverantörsverksamhet normalt inte torde vara tillräckligt för att en mellanhand skall kunna hållas ansvarig” (s. 339). Som exempel på kriterier för medverkan, nämns bland annat att bistå med serverutrymme och liknande.

I Stockholms tingsrätts beslut bestrids inte företagets version, att det inte handlat om att upplåta serverutrymme. Många företagare i IT-sektorn är därför nu osäkra på vilka regler som gäller och kunder är upprörda över att deras Internetleverantörer i framtiden kan komma att vilja granska trafikinnehåll för att skydda sig från rättsliga åtgärder.

Min fråga är därför:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet för att skydda Internetleverantörer och deras kunder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-14 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)