Internationellt skydd för irakiska asylsökande

Skriftlig fråga 2009/10:920 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:920 Internationellt skydd för irakiska asylsökande

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Sverige har av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, fått stark kritik för utvisningen av irakiska asylsökande, trots tydliga rekommendationer från UNHCR att dessa ska åtnjuta internationellt skydd.

Det är beklagligt att råd från FN:s flyktingorgan UNHCR inte respekteras av regeringar och statliga myndigheter i Europa, däribland Sverige. Rekommendationer från UNHCR har helt ignorerats i en rad fall den senaste tiden.

Den 9 juni 2010 deltog Sverige i en åtgärd som samordnats av EU-byrån Frontex för att utvisa 56 irakiska män till Bagdad. Detta trots starka rekommendationer från UNHCR till regeringar att irakiska asylsökande från vissa områden i Irak, inklusive huvudstaden, bör åtnjuta internationellt skydd, eftersom säkerheten för dem som tvingas återvända till dessa områden inte kan garanteras.

Hur kommer statsrådet att agera för att respektera UNHCR:s och kommissionär Thomas Hammarbergs rekommendationer om att irakiska asylsökande från vissa områden i Irak, inklusive huvudstaden, i dagsläget bör åtnjuta internationellt skydd, eftersom säkerheten för dessa människors liv inte kan garanteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)