internationellt flyg till Bromma

Skriftlig fråga 2001/02:553 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 januari

Fråga 2001/02:553

av Magnus Jacobsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om internationellt flyg till Bromma

Vid flera tillfällen har jag blivit uppvaktad av internationella flygbolag som vill etablera lågprisflyg med destination Bromma. I dag är det inte tillåtet för Bromma att etablera internationella linjer. Detta hämmar konkurrensen och missgynnar integrationen kring Östersjön. Att själva destinationen avgör huruvida flyget ska gå på Bromma eller Arlanda kan inte vara rätt. I stället bör det vara miljö- och säkerhetsfrågor som avgör eventuella begränsningar.

Ämnar näringsministern agera för att internationellt flyg ska få möjlighet att flyga på Bromma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-21 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-29)