Internationella kultur- och idrottsevenemang i Sverige

Skriftlig fråga 2006/07:1283 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 31 maj

Fråga

2006/07:1283 Internationella kultur- och idrottsevenemang i Sverige

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Regeringen har vid ett flertal tillfällen, under det senaste halvåret, varit avvisande till att stödja olika internationella idrottsevenemang som svenska idrottsförbund velat anordna – detta med hänvisning till pågående utredning. Utredaren har nu avlämnat sitt betänkande Tillväxt genom turistnäringen (SOU 2007:32) där en del även behandlar förutsättningarna för att ställa ut statliga ekonomiska garantier och annat stöd till stora evenemang inom kultur- och idrottssektorerna.

Betänkandet har avlämnats till chefen för Näringsdepartementet och ska säkert där även remissbehandlas.

Eftersom utredningens tilläggsuppdrag så tydligt faller inom kulturministerns ansvarsområde och kulturministern i frågesvar så tydligt hänvisat till det kommande utredningsresultatet, ställer sig naturligtvis nu idrottsrörelsen och jag frågan hur denna fråga fortsättningsvis ska hanteras inom regeringen. Kommer den att hanteras som en liten del av de förslag som finns för att stärka marknadsföringen av Sverige som resmål eller kommer frågan om kultur- och idrottsevenemang att brytas ut och behandlas separat av kultur- och idrottsministern för att påskynda behandlingen av just denna del.

Min fråga till ministern är därför:

Hur och när avser ministern att vidta åtgärder för att stärka statens stöd till stora evenemang inom kultur- och idrottssektorerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-31 Anmäld: 2007-05-31 Besvarad: 2007-06-05 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-05)