Internationella förskolor

Skriftlig fråga 2016/17:655 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alla världens länder konkurrerar om att attrahera nya, och behålla befintliga, talanger. Samtidigt är kompetensrörligheten över gränserna i sig viktig. För att kunna vara en relevant aktör på denna globala kunskapsmarknad är det viktigt att Sverige över tid erbjuder konkurrenskraftiga och förutsägbara villkor för talanger, experter, forskare och företag. Då ökar också förutsättningarna för utländska investeringar i Sverige.

Minst lika viktigt för att attrahera internationell kompetens är goda livsvillkor i form av tillgång till bostäder, jobb till medföljande och inte minst: barnomsorg och engelskspråkiga skolor. Moderaterna välkomnade därför den proposition om internationella skolor som riksdagen röstade om i riksdagen under senhösten 2015. Den utvecklar möjligheten för kommuner att driva internationella skolor, förtydligar regelverket och ser till att det också blir klart och tydligt hur detta ska drivas och göras.

Detta är både god utbildningspolitik och god näringspolitik. Attraktiviteten för att placera sitt företag här i Sverige, eller att söka anställning här, stiger när ens barn också får möjlighet att gå i en skola med en läroplan som matchar det land man kommer ifrån eller som passar en väl.

Däremot utelämnade regeringen och dess proposition de internationella förskolorna helt. Detta är mycket olyckligt, eftersom även familjer med barn i förskoleålder behöver goda villkor för att vilja söka sig till Sverige. I den riksdagsdebatt som behandlade internationella förskolor uppmanade Moderaterna därför regeringen att återkomma med ett förslag som förbättrade förutsättningarna även för de internationella och engelskspråkiga förskolorna. Detta har Moderaterna även framfört i direkta samtal med regeringen. Regeringen svarade att sådana förändringar skulle behöva utredas vidare.

Sedan dess har det nu gått nästan ett 1 ½ år och regeringen verkar fortfarande inte ha startat någon utredning för att underlätta för internationella och engelskspråkiga förskolor.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

När avser ministern och regeringen att initiera en utredning eller vidta de åtgärder som möjliggör och klargör för engelskspråkig förskoleverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-16 Överlämnad: 2017-01-16 Anmäld: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25
Svar på skriftlig fråga