Internationella fackliga rättigheter

Skriftlig fråga 2009/10:891 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 10 juni

Fråga

2009/10:891 Internationella fackliga rättigheter

av Anne Ludvigsson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Internationella fackliga samorganisationen IFS, där fria och demokratiska fackliga organisationer från 155 länder är medlemmar, har nyligen redovisat sin årliga rapport.

Årets rapport visar på en tragisk ökning av övergrepp mot fackliga ledare och aktivister.

Bland dem som drabbas av olika former av kränkningar finns lärare, sjukvårdsanställda, gruvarbetare, journalister, transportarbetare och lantarbetare. Migrantarbetare och papperslösa är andra mycket utsatta grupper.

En stor, oskyddad grupp är de miljontals kvinnor som arbetar som hembiträden. Trots att många av dem har slavlika arbetsförhållanden och utsätts för sexuella övergrepp är anmälningarna få, främst beroende på okunskap om rättigheterna i arbetslivet och rädsla för ytterligare trakasserier.

Människor förföljs, fängslas och mördas för att de använder sin rätt att arbeta fackligt. Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar samt att förhandla kollektivt är universellt erkända mänskliga rättigheter i arbetslivet och skyddas av grundläggande FN- och ILO-konventioner.

Vad avser Sveriges regering och utrikesminister Carl Bildt att vidta för åtgärder för att skärpa kraven på EU och internationella organ som Världsbanken och IMF att stå upp för de fackliga rättigheterna i alla sammanhang?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-10 Anmäld: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-16 Svar anmält: 2010-06-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)