Internationella aidsdagen

Skriftlig fråga 2011/12:151 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 18 november

Fråga

2011/12:151 Internationella aidsdagen

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Den internationella aidsdagen har alltsedan den 1 december 1988 bidragit till att uppmärksamma den globala hivepidemin och offren den skördat. FN:s Internationella aidsdag påminner om att kampen mot aids långt ifrån är över. När tiotals miljoner människor beräknas leva med hiv eller utvecklad aids ska vi med ekonomiska medel bidra till forskning och förhindra att fler smittas. Det gäller såväl på den nationella, europeiska som internationella nivån. Men det finns på alla beslutsnivåer anledning till oro för försvagat policyarbete och minskade resurser. Trots en uttalad prioritering för arbete mot hiv/aids så fortsätter Sveriges regering att prioritera ned anslagen till detta så viktiga arbete. En nedåtgående trend som förstärks av minskat stöd från Sverige till hälsosektorn. Vilket ytterligare förstärks genom att även andra givare drar ned sina anslag till dessa sektorer. Rätten till hälsa är ett nationellt ansvar men likväl ett internationellt åtagande. Regeringes verbala stöd till kampen mot hiv/aids bör följas upp med initiativ för att bryta den sedan 2006 nedåtgående trenden av ekonomiskt stöd, vilket även uttrycks i lagd budget. Detta bör också redovisas för riksdagen.

Avser statsrådet Gunilla Carlsson att ta något initiativ inför Internationella aidsdagen den 1 december med anledning av det ovan anförda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-18 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-12-05 Svar anmält: 2011-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-05)