internationell verksamhet

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober

Fråga 1999/2000:42

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet

Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet @ Sveriges försvar att de anser att; "alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder för att utveckla den operativa förmågan till sådana insatser måste vidtas efter hand".

En ökad förmåga att delta i internationella fredsbevarande operationer kräver resurser och ställer nya krav på Försvarsmakten. Det svenska bidraget till att vara med och skapa fred och stabilitet i vår omvärld är viktigt. Sverige har under lång tid varit ett föredöme vad gäller deltagande i fredsbevarande operationer.

Min fråga till statsrådet von Sydow är:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att öka förmågan för Försvarsmakten att delta i internationell verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-06 Anmäld: 1999-10-12 Besvarad: 1999-10-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-13)