Internationell flygvapenövning i Norrbotten

Skriftlig fråga 2007/08:1530 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 8 augusti

Fråga

2007/08:1530 Internationell flygvapenövning i Norrbotten

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige deltog i den stora flygvapenövningen Red Flag i Nevada, USA, i slutet av juli med F 21 i Luleå som ansvarigt förband. Det var totalt 93 svenska deltagare och 7 flygplan vid övningen, där också höga svenska militärer var närvarande.

Övningen gav deltagarna nya erfarenheter och ökad förmåga att delta i multinationella sammansatta insatser och är en förutsättning för vidareutveckling av JAS. Därför bör flygvapnet och Försvarsmakten även framöver delta i liknande övningar men också stå värdar för en liknande internationell flygvapenövning här hemma i Sverige.

Norrbotten skulle vara särskilt lämpat för en sådan övning med sina unika övnings- och testområden. Det finns dessutom erfarenhet av liknande arrangemang, bland annat från en nordisk övning i höstas, Nordic Air Meet. En sådan övning skulle leda till större svenskt deltagande till betydligt lägre kostnad än denna gång, sätta våra unika övnings- och testområden i norr på världskartan och dessutom betyda mycket för det privata näringslivet.

Jag vill veta om försvarsministern är beredd att verka för att Sverige med utgångspunkt från våra unika övnings- och testområden i norr kan stå värd för en liknande övning framöver.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-08 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-22 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-22)